nanotourism
definition
characteristics

finding EXPERIENCES
creating CASE STUDIES

education
exhibitions
publications
talks
media

about
team


nanotourism.org
is an open research
platform to share,
promote and grow
nanotourism as a
collective awareness.Mark
+ pressPHOTO BY ANA KOVACpogledaj.to

Ljubljanski Muzej arhitekture i dizajna pretvoren u hotel


by Nina Ivaniš10.11.2014  
BIO50 } hotel je hotel za povremene izložbe u sklopu BIO50 , 24.-og Bijenala dizajna koji se održava od 18. rujna do 7.prosinca u Ljubljani. Hotel je smješten unutar Muzeja arhitekture i dizajna (MAO) u dvorcu Fužine, u Ljubljani.

Kao dio istraživačkih tema vezanih za nanoturizam (čiji su osnivači Aljoša Dekleva i Tina Gregorič ), namjera je BIO50 } hotela kritički izazvati teme turizma vezane za BIO50 (čiji je kurator ove godine Jan Boelen) i preispitati kuratorski pristup koji je primijenjen u bijenalu.

Putovanja, bila virtualna ili fizička, su zahtjev današnjice, ali slobodno vrijeme i financijski resursi su ograničeni. Budući da turist danas u putovanje ulaže i novac i vrijeme, ono što zauzvrat očekuje je otvaranje novih mogućnosti, a ne samo puku zabavu.

BIO50 } hotel presipituje definiciju turista, ali do nje ne dolazi uobičajenom interakcijom s lokalnom zajednicom, već koncentrirajući se na koncept razmjene unutar samog muzeja. Interakcija se, dakle, događa na relaciji Bijenala i posjetitelja hotela, pri čemu se uzima u obzir međusobna razmjena sadržaja kao potencijal kritičke interpretacije izložbe, ali i kao platforma za višeslojne povezanosti i neke nove sadržaje.
︎read morenanotourism.org 2020 ––––– impressum